GYÖRGYI GÁBOR KERÉKPÁROS HONLAPJA

Györgyi Gábor: Tudnivalók a szerzői jogról

Tudnivalók a szerzői jogról


 

 

 

 

Az alábbiakban tájékoztatásul néhány fontosabb részletet közlök a szerzői jog jogi szabályozása kapcsán:

26. § (8) A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy művét - másként, mint sugárzással vagy a (7) bekezdésben szabályozott módon - a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

A név feltüntetése
12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen - a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.
(2) Az át- vagy feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is fel kell tüntetni.
(3) A szerző jogosult művét nevének megjelölése nélkül vagy felvett néven is nyilvánosságra hozni. A szerző a nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozott mű újabb jogszerű felhasználása esetén is megkívánhatja, hogy a művét a továbbiakban nevének feltüntetése nélkül használják fel.
(4) A szerző követelheti, hogy e minőségét senki se vonja kétségbe.

A fentiek szerint, kérem, minden esetben, ha használni szeretnétek valamelyik írásomat, vagy részletét, kérdezzétek meg, engedélyezem (többnyire szoktam), illetve idézés esetén nevem minden esetben tűntessétek fel!

Köszönöm: Györgyi Gábor

 

Kapcsolódó linkek:

Muraközi Gergely: A szerzői jog és az internet
Az 1999. évi LXXIV. törvény a szerzői jogról